POLECANE

DORADCA ZAWODOWY

DLA RODZICA

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)
opublikował broszurę dla rodziców